Политика за поверителност

ЛИЧНИ ДАННИИ ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. С приемане на Общите условия получателят на услугата дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, както във връзка с Общите условия и използването на интернет сайта, така и по повод на дейността на доставчика на услугите.
 2. Регистрирайки се в интернет сайта, получателят на услуга разрешава да му бъде създаден публичен потребителски профил с маркетингови цели, в който да бъде предоставяна, по усмотрение на доставчика на услугата, всякаква информация, свързана с получателя на услугата и действията му в интернет платформата, незащитена от Закона за защита на личните данни.
  С потвърждаване и приемане на Общите условия, без промяна на настройките, регистриращото се лице декларира, че е съгласно и приема да получава всички бисквитки (cookies) на „ИДЕЯ ЛАБ” ООД, както и да ги съхранява върху твърдия диск. Въпреки това, всяко регистриращо се лице може да промени настройките на cookies, или да ги блокира по всяко време, като се води от настройките на интернет браузъра, който използва. Чрез бисквитките на уебсайта се запаметяват Вашите действия и предпочитания за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга. На нашите страници се използват бисквитки за сесия, за да се запаметят например вашия избор на език и вашите предпочитания за показване (като настройки за контраста или размер на шрифта). Тези бисквитки се изтриват от вашия компютър, когато затворите браузъра си. Използваме и ограничен брой постоянни бисквитки. Те се съхраняват на вашия компютър, докато ги изтриете или докато изтекат, обикновено след кратък период от не повече от 1 година. Постоянните бисквитки съдържат следната информация - състоянието (свити или разширени) на някои менюта и на разделите на началната страница и избрания таб в разделите на началната страница. Разрешаването на бисквитките не е абсолютно необходимо, за да може основните функции на уебсайта да работят, но ще Ви улесни при неговото използване. Можете да изтриете или блокирате тези бисквитки по всяко време. На нашия уебсайт не разрешаваме използването на бисквитки на трети страни и не използваме услуги на трети страни, които изпращат бисквитки на потребителите. Свързаната с бисквитките информация не се използва за установяване на самоличността Ви, а събираните данни за Вашето поведение при използването на нашия уебсайт се съхраняват по напълно сигурен начин. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук. Списък на кукита, които ползваме, за да прецените дали искате да се възползвате от тях или да ги откажете:
  _session_id, unique token, sessional, Позволява на Shopify да съхранява информация за сесиите Ви (referrer, landing page, etc).
  _shopify_visit, no data held, актуален около 30 мин. след последното Ви посещение, използван за статистика на броя на посещенията
  _shopify_uniq, no data held, изтича в полунощ (спрямо часовия пояс на конкретния посетител), за статистика на брой посещения от един клиент
  cart, unique token, актуален в рамките на 2 седмици, съдържа информация за съдържанието на количката Ви
  _secure_session_id, unique token, sessional
  storefront_digest, unique token, индикация за възможността за достъп на текущия потребител.
 3. „ИДЕЯ ЛАБ” ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за получателя на услугата, станала му известна по повод на регистрацията и ползването на интернет сайта - предмет на Общите условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 4. В регистрационната форма, попълвана от получателя на услугата при регистрация на интернет сайта или извършване на поръчка, ”ИДЕЯ ЛАБ” ООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с Общите условия получателят на услугата се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки по подразбиране, даващи възможност за свободен достъп до личните данни, обявени от получателя на услугата.
 5. В случай, че получателят на услугата или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на Общите условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица, ”ИДЕЯ ЛАБ” ООД има право да предостави личната информация на получателя на услугата на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
 6. ”ИДЕЯ ЛАБ” ООД събира и използва информацията за получатели на услугата единствено за целите, предвидени в Общите условия. Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „ИДЕЯ ЛАБ” ООД.
 7. С приемането на Общите условия получателят на услугата се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за продажба на промотирани стоки или услуги, сключван от разстояние, чрез даване на съгласие за авансово плащане.
 8. С приемането на Общите условия получателят на услугата се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в сайта, да бъдат използвани и разпространявани от ”ИДЕЯ ЛАБ” ООД за целите на директния маркетинг, освен ако получателят на услугата изрично не забрани достъпа до тях.
 9. 1.При посещаване на сайта чрез мобилно устройство или при използване на приложенията на ”ИДЕЯ ЛАБ” ООД за мобилни устройства, получателят на услугата се съгласява и дава разрешение на ”ИДЕЯ ЛАБ” ООД да събира данни за неговото текущо местонахождение, които данни могат да бъдат използвани само и единствено за информиране на получателя на услугата за находящите се в близост до него обекти, предлагащи оферти в www.giftcometrue.com.
 10. ”ИДЕЯ ЛАБ” ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за получателя на услугата и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
  1. е получило изричното съгласие на получателя на услугата при регистрацията или в по-късен момент;
  2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  3. други посочени в закона случаи.
 11. С регистрацията си в сайта получателят на услугата разрешава в потребителския му профил в интернет сайта и на обявения от него адрес на електронна поща, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от ”ИДЕЯ ЛАБ” ООД или от офериращите в сайта търговци, както и ”ИДЕЯ ЛАБ” ООД да предоставя на търговците телефона и адреса на електронната поща на получателя на услугата, когато е закупил туристически услуги или други услуги, изискващи предварителна резервация, но такава не е направена.
 12. Достъпът до сайта се осъществява чрез HTTPS (HypertextTransferProtocolSecure) протокол за сигурна комуникация в компютърна мрежа и в частност в Интернет, като осигурява защитата и интегритета на обменяната информация в мрежата.
 13. Когато правите покупка от нашия сайт ние събираме личната ингормация, която ни предоставяте.
 14. Когато браузвате в нашия онлайн магазин ние автоматично получаваме Вашия интернет протокол (IP) адрес, което ни дава информация за Вашия браузер и операционна система.

СЪГЛАСИЕ

 1. Как давам съгласието си?
  1. Когато се регистрирате като потребител, Вие давате съгласието си да съхраняваме и ползваме за целите на уебсайта Вашите лични данни
  2. Когато завършвате транзакция и ни давате персонална информация, за да верифицираме кредитната Ви карта или организираме доставка, ние приемаме, че сте се съгласили да ползваме личните Ви данни за конкретните нужди.
  3. Когато искаме Вашето съгласие да използваме личните Ви данни за маркетингови цели ние или директно ще изискаме Вашето съгласие, или ще имате възможност да откажете.
 2. Как да оттегля съгласието си? Можете да оттеглите съгласието си да Ви контактуваме за последващо събиране, употреба или разкриване на личните Ви данни по всяко време на: office@giftcometrue.com или да ни пишете на: GiftComeTrue, Бул. България 111, F1 София, 1404

SHOPIFY

 1. Нашият магазин се хоства от Shopify Inc, онлайн търговска платформа за търговия на продукти и услуги. Вашите данни се съхраняват от Shopify’s data storage, databases и основното Shopify приложение.
 2. Плащане: Ако изберете директно плащане, Shopify съхранява данните за плащането с Вашата кредитна карта. То е криптирано посредством Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Данните за транзакцията се съхраняват само колкото е нужно за транзакцията по покупката, след което се изтриват.
  Всички директни payment gateways са стандартизирани по PCI-DSS и управлявани от PCI Security Standards Council, съвместна система на брандове като Visa, Mastercard, American Express и Discover.
  PCI-DSS изискванията спомагат за сигурността на информацията, свързана с плащания при нас през Вашата кредитна карта.
  За повече информация прочетете Shopify’s Terms of Service (https://www.shopify.com/legal/terms) или Privacy Statement

 УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

 1. Като цяло, ако трета страна, наш доставчик събира, ползва или разкрива Ваша информация, това е ограничено само до изпълняване на нейните ангажименти по поръчаната от Вас стока/услуга. Някои други обаче, като payment gateways и други структури, свързани с процеса по транзакциите, имат своя политика по отношение на информацията, която изискват, за да придвижат плащането. В тези случаи Ви препоръчваме да прочетете тяхната декларация за поверителност. След като излезете от нашия уеб сайт и бъдете пренасочен към друг или друго приложение, Вие вече не подлежите на нашите Общи условия, нито на нашата Декларация за поверителност.
 2. Линкове - Ако кликнете върху линк, който Ви изведе извън нашия сайт, ние не носим отговорност за практиките на другите сайтове и Ви препоръчваме да се запознаете с техните политики за защита на личните данни.

СИГУРНОСТ

 1. За да защитим Вашите лични данни ние ползваме най-добрите световни практики.
 2. Ако получим информация за Вашата кредитна карта, то тази информация подлежи на криптиране чрез secure socket layer technology (SSL) и се съхранява посредством AES-256 криптиране. Въпреки, че в средата на интернет не съществува 100 % сигурност, ние следваме PCI-DSS изискванията и допълнителни за индустрията стандарти.

ВЪЗРАСТ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ

 1. С използването на настоящия уеб сайт Вие заявявате, че сте на възраст мин. 18 години ако сте българси гражданин, или на съответната за друга държава възраст за навършено пълнолетие.

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Запазваме си правото да променяме настоящата политика по всяко време, затова Ви съветваме често да я преглеждате. Тези промени влизат в действие веднага след публикуването им на уеб сайта.
 2. Ако нашият магазин бъде придобит или се слее с друга компания Вашата информация може да бъде трансферирана към новите собственици.

ВЪПРОСИ И КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ 

 1. Ако искате да достъпите, коригирате, допълните или заличите лична информация, с която ние разполагаме, изпратете заявка за това или се свържете с нас на: office@giftcometrue.com или писмено на:
  GiftComeTrue
  [Отн: Защита на лични данни]
  бул. България 111, F1, София 1404