Политика за връщане и замяна на ваучер

ВРЪЩАНЕ НА ВАУЧЕР

 1. Получател на услугата, който е поръчал и платил ваучер чрез сайта има право да откаже същия до 14 календарни дни от датата на поръчката, ако ваучерът все още не е използван.
 2. Отказ на поръчка се приема от доставчика на услугата писмено с електронно писмо, с попълнен и изпратен по електронната поща формуляр за Упражняване на правото за отказ от Договор. Отказ, направен по телефона, не се приема за валиден.
 3. След получаване на заявка за отказ на поръчка, ще получите писмено потвърждение по мейла.
 4. Разходите за опаковка, доставка и присъщите на плащането такси не се възстановяват и се приспадат от сумата за връщане.
 5. След писмено потвърждение на отказаната поръчка от доставчика на услугата, сумата се възстановява по банков път по посочена от получателя на услугата банкова сметка. Ако плащането е извършено с дебитна/кредитна карта сумата ще бъде възстановена директно на картата, от която е направено плащането.
 6. Сумата, подлежаща на възстановяване, се заплаща на лицето, което е извършило плащането.
 7. Лицето, направило поръчката, няма право да откаже поръчан и платен ваучер, след като ваучерът е бил регистриран за ползване при търговеца, промотиращ чрез интернет сайта стоката или услугата, за която е поръчан ваучерa.
 8. Правото на връщане на ваучера не важи в случай, когато е за ползване на някоя от следните услуги - курсове, събития, семинари, концерти, представления и други подобни мероприятия с фиксирани дати и определен брой места за конкретното събитие.
 9. Правото на връщане не важи за персонализирани продукти, изработени по зададени от клиента критерии /снимка, текст, картинка, колаж/.
 10. Ако в рамките на 10 работни дни след потвърждението на заявката за връщане сумата не е получена обратно, направете следното:
 • Отново проверете сметката си, която би следвало да е получила върнатата сума
 • Свържете се с компанията, издала кредитната/дебитната карта, по която би следвало да е получена върнатата сума
 • Свържете се с банката си. Често е нужно време за осчетоводяване на постъпилите суми
 • Ако вече сте направили горното, свържете се с нас на е mail: office@giftcometrue.com

 ЗАМЯНА НА ВАУЧЕР

 1. Всеки ваучер може да бъде заменен еднократно с друг в рамките на своята валидност.
 2. Замененият ваучер следва да бъде регистриран за ползване и консумиран в рамките на валидността от закупуване на оригиналния ваучер.
 3. Ако стойността на избраната стока или услуга при замяна на получения ваучер с друг е по-ниска от стойността на първоначално поръчания ваучер, разликата не се възстановява от доставчика на услугата.
 4. Ако стойността на избранaтa стока или услуга при замяна на получения ваучер с друг е по-висока от стойността на първоначално поръчания ваучер, разликата се доплаща от ползвателя на ваучера. Ползвателят се свързва с екипа на „ИДЕЯ ЛАБ” ООД по електронна поща или телефон, получава промокод за стойността на първоначалния ваучер и заплаща разликата.
 5. В случай че търговецът, промотиращ стоката или услугата, не е в състояние да предостави закупената услуга, ползвателят на ваучера или получателят на услугата ще получи предложение за друга подобна стока или услуга на същата или по-висока стойност.
 6. Правото на замяна на ваучер не важи в случай, когато е за ползване на някоя от следните услуги - курсове, събития, семинари, концерти, представления и други подобни мероприятия с фиксирани дати и определен брой места за конкретното събитие. В случай на отмяна на такова събитие на клиента ще се предложи алтернативна дата или алтернативно предложение на същата или по-висока стойност срещу доплащане.
 7. Правото на замяна не важи за персонализирани продукти, изработени по зададени от клиента критерии /снимка, текст, картинка, колаж/.
 8. Ако имате допълнителни въпроси или нужда от съдействие, свържете се с нас на office@giftcometrue.com
 9. УДЪЛЖАВАНЕ ВАЛИДНОСТТА НА ВАУЧЕР
 10. Ваучер с изтекла валидност, който не е бил регистриран за ползване, може да бъде удължен еднократно с 3 месеца от оригиналния срок на валидност в рамките на 30 календарни дни след изтичане на неговата валидност. Удължаването е възможно след доплащане на 20% от актуалната цена на услугата към момента на удължаването.

Актуалната „Политика за връщане и замяна на ваучер“ влиза в сила от 26.11.2020 г.